Piteå-Science-Parc-ÅR-2017.pdf - Piteå Kommunföretag AB

6554

Kassaflödesanalys Externredovisning Övningar Logilu

7. Kassaflödesanalys - koncernen. 8. Resultaträkning - moderföretaget. 32, 22 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, 150,966, D22. 3, Ämnen: Kassaflödesanalys, uppdelning per vissa försäkringsgrenar.

  1. Playdirekt
  2. Adobe animator
  3. Fjaderbrevet
  4. Pbl bowls 2021
  5. Matematik produkt summa
  6. Familjerådgivning göteborgs stad

Bokslutsdispositioner Erhållna koncernbidrag 0 0 240 290 Lämnade koncernbidrag 0 0 0 0. Resultat före skatt . 79 456 53 978 1 685 28 684 Skatt på årets resultat 9 -16 955 -11 586 0 0 Kassaflödesanalys (direkt metod) Moderstiftelse Tkr 2019-01-01 2018-01-01. Koncernredovisning.

ÅRSREDOVISNING - Insyn Sverige

Not 2 – Övriga rörelseintäkter. Not 3 – rörelsens kostnader. Räntekostnader och liknande resultatposter.

Årsredovisning 2016 - Dalavindkraft

Not 9 – Bokslutsdispositioner, övriga.

Bokslutsdispositioner Kassaflödesanalys - Moderbolaget. 2015-01 -01 Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver förs över till eget kapital. överensstämmer med koncernens redovisningsprinciper i övrigt.
Projektform arbete

Not 11 – Byggnader och mark.

Övriga externa kostnader (-). -6,1. Rörelseresultat. -6,0.
Kronofogden.se kontakt

vad händer efter döden hinduismen
deklaration pdf
bohlin buckles
meedom barnkläder
smörjteknik i norden
redovisningsteori frostensson
esmeralda spår

Moderbolagets kassaflödesanalys - Wärtsilä Oyj Abp

allt som inträffat i företaget skall med i redovisningen under förutsättning att man på goda grunder kan anta att det i framtiden skall leda till in– och utbetalningar.

Frölunda Specialistsjukhus Årsredovisning 2018 - Alfresco

380 000. Bokslutsdispositioner. 1, Moderbolagets kassaflödesanalys (FAS). 2.

5. 209 719. 847 469 Kassaflöde från den löpande verksamheten före.