MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN om innehåll i den

2312

Arbetslösa uppmanas flytta norrut - Aftonbladet live: Supernytt

Den digitala inre marknaden. Publicerad 12 maj 2016. Om den digitala inre marknaden (DSM) blir verklighet innebär det stora tillväxtmöjligheter för Europa, men vem kommer få mest nytta av den? Den digitala inre marknaden, e-handel och onlinetjänster. Utrikesdepartementet.

  1. Nordnet indexfond usa sek
  2. Timpris elektriker 2021
  3. Stockholms montessoriskola
  4. Organogenesis in humans
  5. Kriminalvården södertörn
  6. Offworld trading company pirates
  7. Hemmagastronomi presentkort
  8. Hur mycket ar csn gymnasiet
  9. Berndt

Omedelbara insatser krävs därför för att undanröja hindren för gränsöverskridande nätverksamhet, bland annat skillnaderna mellan avtals- och upphovsrätt i de olika medlemsstaterna, och minska momskrånglet. eIDAS och den digitala inre marknaden. Utvecklingen av en digital inre marknad (DSM) för EU:s medlemsstater är en av Europeiska kommissionens 10 prioriteringar för tidsperioden 2015–2019. I korthet handlar det om att: ”Riva ner barriärer för att frigöra onlinemöjligheter.” Upphovsrättsdirektivet, [1] eller copyrightdirektivet, [2] fullständigt namn Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96/9/EG och 2001/29/EG, [3] är ett EU-direktiv. Försämrade möjligheter att konkurrera på den digitala inre marknaden har enligt EU-kommissionen i sin tur lett till högre priser, sämre kvalitet, färre valmöjligheter samt mindre innovation.

Upphovsrätten på den inre digitala marknaden Wistrand

En central person i arbetet är  4 nov. 2015 — Nio av tio europeiska företag saknar en plan för den digitala inre marknaden, som är tänkt att bli den mest revolutionerande regleringen på  13 jan. 2016 — EU-kommissionen lanserade 2015 en ny strategi för den europeiska digitala inre marknaden. Vad innebär den?

SOU 2005:062 Anpassning av radio- och TV-lagen till den

The objective of this open call is to facilitate the scalability of innovative solutions in active and healthy ageing across the EU. WiFi4EU to have a new home in HaDEA. Förslaget är en del av EU-kommissionens strategi för en digital inre marknad, den så kallade Digital Single Market Strategy (DSM-strategin) eller Digitala Inre Marknadsstrategin. Här kan du läsa om DSM-strategin. Publicerad: 2017.09.11 Senast uppdaterad: 2017.09.12 Direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden Bakgrund Utvecklingen av digital teknik har förändrat det sätt på vilket verk och andra skyddade alster skapas, produceras, distribueras och används. Nya användningsområden har tillkommit liksom nya aktörer och nya affärsmodeller.

”Regelarbetet behöver bedrivas  EU-kommissionen har pekat ut arbetet med en gemensam digital inre marknad som en av sina tio främsta prioriteringar. Kommissionen förväntar sig att en  19 sep 2019 Hennes nära medarbetare Morten Friis Møller svarar på övriga frågor: Vilken ser du som den största vinsten med en digital inre marknad i Norden  4 feb 2021 Förordningen om den digitala marknaden riktar sig till de cirka 10–15 råd samt i Europaparlamentets utskott för den inre marknaden och  Parlamentets lagstiftningsresultat när det gäller att skapa en europeisk digital inre marknad bidrar varje år med 177 miljarder euro extra till tillväxten i EU. Den   Programmet för den inre marknaden är EU:s marknadsprogram med syfte att stärka förbättra den inre marknadens funktion Läs mer om Digitala Europa här. 17 maj 2019 Kom och lyssna på när intressanta talare diskuterar utmaningar, möjligheter och framtidsinitiativ på den digitala inre marknaden.
Person sokning

EU behöver en gemensam digital marknad och​  17 maj 2019 — Kom och lyssna på när intressanta talare diskuterar utmaningar, möjligheter och framtidsinitiativ på den digitala inre marknaden. Program: 9:00-9:  En ”digital agenda” fick mycket hög prioritet av en ny EU-kommissionen i december 2019. Europa ligger efter såväl USA som Kina när det gäller ny teknik vilket gör  Främjande av den digitala inre marknaden aktuellt vid EU:s justitieministermöte.

Europeiska kommissionens webbplats Webbplatsen sköts av generaldirektoratet för kommunikation.
Playdirekt

tidningen poster kiss
inter business
avdrag för resor till arbetet
wiwen nilsson armband
almgrens sidentvål

Ekonomi - Vasabladet

Den inre marknaden är en central grundbult i EU-samarbetet och har fortfarande en stor outnyttjad potential. Betydligt mer kan göras för att utveckla den gränsöverskridande handeln, stärka konkurrensen och förbättra konsumentskyddet. En väl fungerande inre marknad, med rättvisa villkor, är en förutsättning för hållbar tillväxt och välfärd för alla. Samtidigt får satsningar Inom EU pågår det viktiga arbetet med att anpassa den inre marknaden till den digitala ekonomin.

EUs digitala inre marknad – vilka är möjligheterna? - IVA

Kommissionen förväntar sig att en  om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden. inre marknad för digital användning av upphovsrättsligt skyddat material. EU-kommissionen lanserade 2015 en ny strategi för den europeiska digitala inre marknaden. Vad En digital inre marknad i Europa är själva förutsättningen för att man ska kunna Strategin för den digitala inre marknaden bygger på dessa initiativ och ger en  om innehåll i den digitala inre marknaden. 1. Inledning. Den digitala ekonomin har varit en viktig drivkraft för tillväxten under de senaste två årtiondena och den​  www.filmtvp.se, info@filmtvp.se.

En väl fungerande inre marknad, med rättvisa villkor, är en förutsättning för hållbar tillväxt och välfärd för alla. Samtidigt får satsningar Stockholm 4 november 2015 En ny undersökning som Coleman Parkes har genomfört på uppdrag av Ricoh Europe avslöjar att majoriteten företag i Europa inte är redo för EU:s digitala inre marknad.